Imbornal

R0954

Descripció

Embornal està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de <500, especialment en vorals i cunetes.

  • Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Articulada antirobatori.
  • Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
Veure més...