B125 AG

T1119

Descripció

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma En 1563.

  • Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant amb forat per cargol antirobatori.